loading

2020.10.16 – ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ

Tak wiele dobrych słów o św. Jadwidze, patronce Polski i Śląska, zawiera dzisiejsza prefacja mszalna. Ona była niewiastą mężną, roztropną i troskliwą matką ludu. Otwierała hojne dłonie dla ubogich i brała biednych w opiekę. Kierowana przez Ducha Świętego wyrzekła się ziemskiego panowania i światowego przepychu. Gorliwa uczennica Chrystusa zostawiła nam wzór miłosierdzia chrześcijańskiego. Pamięć jej heroicznych czynów pobudza nas, byśmy naśladowali ją w miłości. Dziś również wspominamy 42 rocznicę wyboru na papieża św. Jana Pawła II. Oboje zachęcają, byśmy odkryli w sobie chrzcielne powołanie do świętości. Prośmy zatem za ich przyczyną o światło Ducha Świętego i konieczne łaski do codziennego wzrastania w miłości Bożej. Módlmy się za Kościół w Polsce, aby pomnażał ich dziedzictwo wiary.