loading

2020.10.18 – 29 NIEDZIELA ZWYKŁA

Liturgia dzisiejszej niedzieli zachęca nas do wielbienia Boga, który jest godzien wszelkiej chwały. Jest On naszym Stwórcą i Ojcem, dlatego możemy wołać do Niego, prosić Go w modlitwie i błagać o pomoc, pewni, że zostaniemy wysłuchani. Bóg jest mądry i potężny. Wypełnia swe zbawcze plany, wchodząc niespodziewanie w historię człowieka. Niekiedy dla dobra swych dzieci posługuje się tymi, którzy Go nie znają. Udziela pomocy w sposób, jakiego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Bóg jest Panem, a my jego dziećmi. O tym zapewnia nas wiara, która wzywa nas, byśmy Boga, siebie i innych ludzi traktowali sprawiedliwie. Oddali każdemu to, co mu się od nas słusznie należy. Prośmy więc o dar bojaźni Bożej i umocnienie w cnocie pobożności.

jest