loading

2020.10.20 – ŚW. JANA KANTEGO

Święty Jan Kanty (1380-1473), którego dziś wspominamy, harmonijnie łączył pracę naukową z życiem codziennym. Interesował się nie tylko teologią, filozofią, prawem i medycyną, ale dostrzegał potrzeby dnia codziennego. Zasłynął z wielkiego miłosierdzia wobec ubogich, zwłaszcza studentów. Nie tylko wspierał ich jałmużną, ale także towarzyszył im, pomagając w rozwoju duchowym. Był człowiekiem prawdomównym i szczerym. Zabiegał o to, aby we wszystkim podobać się Bogu. Jan posiadał wielki umysł i prawe sumienie. Żyjemy dziś w dobie w szalonego rozwoju wiedzy naukowej i postępującej w niej „specjalizacji”. Niestety, nie zawsze prowadzi ona do ukształtowania w uczonych i studentach dojrzałego człowieczeństwa. Czasami ludzie z tytułami profesorskimi okazują się moralnymi i religijnymi karłami. Zamiast pociągać młodzież ku prawdzie, dobru i pięknu, deprawują ją i zatruwają swoimi chorymi poglądami
i społecznymi przesądami. Idźmy śladami wielkiego profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Starajmy się nie tylko o swój rozwój intelektualny, ale zadbajmy o duszę.