loading

2020.10.21 – środa 29 tygodnia zwykłego

Tylko Bóg jest naszym zbawicielem. Ofiarowuje swą miłość i łaskę wszystkim, Narodowi Wybranemu i poganom, którzy przyjmują wiarę w Chrystusa. Plan zbawienia ma charakter powszechny, a chrześcijaństwo jest religią dla ludzi pochodzących z różnych ras, narodów i mówiących różnymi językami. Wyraźmy naszą radość z otrzymanego daru wraz z Psalmistą. Śpiewajmy Panu, bo wspaniałych czynów dokonał (por. psalm responsoryjny). Świadomość uniwersalizmu zbawienia w Chrystusie niech nas strzeże przed pokusą zawłaszczenia Boga wyłącznie dla nas. Nie wolno wykluczać innych osób ze wspólnoty wiary. Bóg jest bowiem Ojcem dla wszystkich ludzi, i zaprasza do wspólnoty ze sobą nie tylko nas, ale każdego człowieka. Módlmy się, aby wszystkie ludy przyjęły Ewangelię.