loading

2020.10.22 – ŚW. JANA PAWŁA II

Dziękujemy dziś Bogu za św. Jana Pawła II, za Jego posługę na Stolicy Piotrowej, którą pełnił z właściwą
świętym gorliwością i miłością. Dziękujemy za nauczanie, które nam zostawił i nade wszystko przykład wierności Panu od młodości do śmierci. Przyjmijmy wezwanie Papieża: „Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”. Uczyńmy je mottem naszych wyborów moralnych i decyzji. Papież cały świat prowadził do Chrystusa miłosiernego. Miłosierdzie Boże i ludzkie stało się zasadniczym tematem jego nauczania i trudów apostolskich. Starajmy się wgłębiać w te treści, które Ojciec Święty zostawił w licznych homiliach, encyklikach, adhortacjach i listach. Nade wszystko naśladujmy jego miłość do Chrystusa i Kościoła, Ojczyzny i wszystkich ludzi. Jan Paweł II, który beatyfikował i kanonizował tak wiele osób, zachęca nas dziś, abyśmy przejęli się naszym powołaniem do świętości.

jest