loading

2020.10.23 – piątek 29 tygodnia zwykłego

Bycie chrześcijaninem oznacza przyjęcie pewnego stylu życia, jaki nakreśla wiara. Mamy postępować w sposób godny otrzymanego powołania. Zasady są bardzo proste: trzeba szukać woli Bożej i kochać bliźnich.
Miłość wyraża się w powszednich gestach cierpliwości, pokory i cichości. Osobowym wzorem postępowania dla każdego z nas jest Jezus. On nie tylko głosił Ewangelię, ale ją wcielał w życie. Mamy zatem pozwolić Mu działać w naszych sercach. Prośmy dzisiaj o siłę wiary, abyśmy szczerym i niepodzielnym sercem służyli Panu Bogu. Do Niego bowiem należy świat i jego mieszkańcy, my sami oraz nasi bliscy.