loading

2020.10.25 – 30 NIEDZIELA ZWYKŁA

Wiara niesie ze sobą konkretne zobowiązania moralne. Słowo Boże, które dziś usłyszymy, nam je przypomina. Mamy odrzucać bożki tego świata i kierować się miłością i miłosierdziem. Skupmy się zatem na tym, co ważne w wierze i prośmy o pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości (kolekta). Tych trzech cnót, które czynią życie chrześcijanina miłym Bogu i przybliżają do Niego. Mają one swoją hierarchię. Wiara potrzebna jest w czasie ziemskiej wędrówki. Sprawia, że jednoczymy się z Bogiem. Nadzieja nie pozwala zapomnieć o celu ostatecznym naszej egzystencji, jakim jest szczęśliwa wieczność. Ale najważniejsza jest miłość, gdyż jest ponadczasowa, wieczna. Miłość ofiarowana Bogu i ludziom nadaje sens i blask życiu. Nadaje mu nadprzyrodzony wymiar. Prośmy Pana, byśmy wsparci Jego łaską, pomnażali w sobie te cnoty.