loading

2020.10.25 – ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA

Dziękujemy dziś Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za naszą świątynię. Za to miejsce, które powstało dzięki
wierze, ofiarom i trudom tych, którzy przed nami tworzyli tę wspólnotę parafialną. Modlimy się dziś za nich, by wyrazić wdzięczność za ich świadectwo wiary. Dziękujemy Bogu i ludziom za naszą świątynię, będącą miejscem modlitwy i uwielbienia Boga, naszego uświęcania i wzrastania w wierze dzięki sakramentalnej łasce. Jak to dobrze, że mamy miejsce, które gromadzi nas na wspólnotowej modlitwie i gdzie Chrystus jest pośród nas. Prośmy Pana, aby ożywił w nas świadomość, że najpiękniejszą świątynią, miłą Bogu i radującą aniołów jest każdy ochrzczony. Dziękujmy za tę wielką godność i czuwajmy, by przez grzech jej nie utracić.