loading

2020.10.26 – poniedziałek 30 tygodnia zwykłego

Prosimy dziś o to, by Pan pomnożył w nas wiarę, nadzieję i miłość. Te trzy cnoty są niezbędne, by w pokoju serca podążać za Nim. Ogarnijmy naszą modlitwą tych, którzy potrzebują Bożej pomocy, uzdrowienia,
odrodzenia i podźwignięcia z grzechu. Wtedy możemy prawdziwie świętować, gdy Bóg jest w nas obecny. Dzisiaj także pomódlmy się za tych, którzy przez lata borykają się z jakimś nierozwiązywalnym problemem,
słabością charakteru, niewiernością, chorobą duszy lub ciała. Którzy z różnych powodów żyją pochyleni ku ziemi, niezdolni do wyprostowania się i spojrzenia w niebo. Niech Pan będzie dla nich Uzdrowicielem, a uczta eucharystyczna świętowaniem potęgi Jego miłosierdzia.

jest