loading

2020.10.27 – wtorek 30 tygodnia zwykłego

Psalmista zachęca nas dzisiaj, byśmy rozważali o Bogu i Jego potędze. Bóg objawia swą moc, posługując się tym, co małe, niewiele znaczące, ignorowane przez ludzi. Nie potrzebuje zbyt wielu niezwykłych środków, aby dokonywać cudów swej miłości. On sprawia, że ziarno gorczycy wyrasta jako potężny krzew. On też wzywa nas do miłości braterskiej, małżeńskiej i rodzinnej, także wtedy, gdy nie dostajemy, zdradzamy braki charakteru i brak nam motywacji i sił, by kochać. Bóg jest potężny, gdy działa na naszą korzyść. Bądźmy Jego pokornymi współpracownikami. Pozwólmy Mu działać. Powiedzmy Mu ufnie: Panie, weź mnie i posługuj się mną, jak Ty chcesz! Zaprawdę, szczęśliwy człowiek, który służy Panu.