loading

2020.10.28 – ŚWIĘTYCH SZYMONA I JUDY TADEUSZA

Obchodzimy dziś święto dwóch Apostołów – Szymona oraz Judy Tadeusza. Szymon pochodził z Kany Galilejskiej, otrzymał przydomek „Gorliwy”, gdyż wyróżniał się prawością i surowością w zachowaniu Prawa Mojżeszowego. Był bratem apostoła Jakuba Młodszego i Judy Tadeusza. Poniósł śmierć męczeńską w Jerozolimie za cesarza Trajana jako stuletni starzec. Matką Judy Tadeusza była Maria, żona Kleofasa. To on na Ostatniej Wieczerzy zapytał Jezusa; Panie, cóż się stało, że nam masz się objawić, a nie światu? (J 14, 22). Był człowiekiem wykształconym. Napisał List apostolski. Jego postać jest bardzo bliska ludowi chrześcijańskiemu. Wzywa się go jako orędownika w sprawach trudnych i beznadziejnych, jest patronem szpitali i personelu medycznego. Za przyczyną tych Świętych Apostołów prośmy, by dzieło głoszenia Ewangelii w świecie przyniosło błogosławione i trwałe owoce.