loading

2020.10.29 – czwartek 30 tygodnia zwykłego

Rozważając o Panu i Jego potędze (por. antyfona na wejście), uświadamiamy sobie, że Bóg jest Panem i Władcą wszechświata. Nikt nie może Mu dorównać. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę z istnienia osobowego zła w świecie. Jest on pogrążony w mocy Złego. Jako chrześcijanie opowiadamy się za Bogiem, przeciwko Złu. Wierzymy, że Bóg pomaga nam w dążeniu do świętości. Błogosławiony Pan, Opoka moja (por. psalm responsoryjny). Otrzymaliśmy wiele darów, które chronią nas i wspierają. Jednym z nich jest słowo Boże i modlitwa. Stając przy ołtarzu Chrystusa, gorąco prośmy, aby Pan Bóg pomnażał w nas wiarę, nadzieję i miłość (kolekta) oraz pomagał nam w wiernym kroczeniu drogą przykazań. Niech Jego moc zwycięża w nas pokusy do grzechu.

jest