loading

2020.10.31 – sobota 30 tygodnia zwykłego

Ludzie tworzą hierarchię, aby siebie dowartościować. Lubią odznaczenia i ordery, dyplomy i pochwały, pozdrowienia i zaszczytne miejsca wśród innych… Chrystusowi jest obca ta skłonność samonagradzania. Jest człowiekiem pokornym. Jego pokora objawiła się w tajemnicy wcielenia – gdy ukrył swe bóstwo i przyjął życie ludzi ubogich i prostych. Jego pokora objawia się także w każdej Eucharystii, gdy ukrywa swe człowieczeństwo i staje się pokarmem na życie wieczne. Wydaje się w nasze ręce i poddaje naszej woli. By być człowiekiem pokornym potrzebna jest głęboka wiara. Tylko ona pozwala usunąć się w cień i służyć bez pochwał. Wiara daje radość z bycia drugim, trzecim…, ostatnim. Z zajmowania tych miejsc, którymi gardzą inni. Prośmy Pana, podczas tej Eucharystii, o taką wiarę, która z małych rzeczy czyni wielkie.