loading

2020.11.01 – WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Kościół przeżywa jeden z najbardziej radosnych dni w roku liturgicznym. W jednym dniu, w jednej liturgii czcimy niezliczoną rzeszę świętych, tłum, którego nikt nie mógł policzyć (Ap 7, 9). Taki też charakter posiada celebrowana liturgia, która, zarówno w tekstach liturgicznych, jak i we fragmentach biblijnych, wprost eksploduje radosnymi treściami, uświadamiając nam doniosłość tego dnia. Wezwanie do radości przebrzmiewa od antyfony na wejście, przez liturgię słowa, do modlitwy po komunii włącznie. Atmosfera tego dnia, powodując radość i wzywając do wdzięczności Bogu za dar zbawienia, czyni świętość życia, tą realizowaną w doczesności i osiągniętą w wieczności, o wiele bliższą, zupełnie realną.

jest