loading

2020.11.05 – czwartek 31 tygodnia zwykłego

Droga do wiecznego zbawienia, do świętości nie jest prosta. Jest usłana wieloma trudnościami, przeszkodami, upadkami, wiąże się z niesieniem codziennego krzyża. Każdy, kto odpowiedzialnie przeżywa swoją wiarę, powinien być tego świadomy. Dlatego uczniowie Jezusa u Niego szukają pomocy i w Nim pokładają ufność i nadzieję. Konieczność łaski Bożej potrzebnej do zbawienia uświadamiają nam wznoszone dziś modlitwy liturgiczne, gdzie występuje wiele bezpośrednich próśb do Boga: nie opuszczaj mnie, Panie, Boże mój, nie oddalaj się ode mnie, spiesz mi na pomoc, przygotuj nas swoją łaską do życia wiecznego. Ufność chrześcijańska nie jest bezpodstawna. Ojciec Niebieski jest nieskończenie miłosierny i pragnie zbawienia swoich dzieci. Usłyszana dziś nauka Jezusa nie pozostawia nam żadnych wątpliwości w tej kwestii.