loading

2020.11.06 – piątek 31 tygodnia zwykłego

Nasza droga do zbawienia wiecznego jest trudna, idąc nią, mamy wiernie nieść krzyż codzienności, ale też nie jesteśmy na niej sami. Wierzący znajduje pomoc swojego Pana, który go nie opuszcza, darząc swoim błogosławieństwem i potrzebną pomocą. Jednym z największych darów, niezbędnych w pielgrzymce do nieba, jest Eucharystia, na co zresztą wskazuje zapewnienie samego Jezusa: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Ktokolwiek będzie spożywał ten chleb, będzie żył na wieki (J 6, 51). Na taką wartość Eucharystii zwracają uwagę dzisiejsze modlitwy liturgiczne, podczas
gdy czytane dziś słowo Boże wzywa do trzeźwego zaangażowania się w rozwój królestwa Bożego na ziemi. Sakramentalne zjednoczenie z Jezusem i pełny udział w Jego sprawach stanowi autentyczną drogę zbawienia każdego z nas.