loading

2020.11.07 – sobota 31 tygodnia zwykłego

Wśród wielu problematycznych kwestii w życiu Kościoła znajduje się temat dóbr materialnych. Nawet nauka Ewangelii może wydawać się tutaj nie do końca jednoznaczna. Spotykamy się z ostrą krytyką Jezusa odnośnie do bogactwa i ludzi bogatych, podczas gdy jednocześnie ten sam Jezus spotyka się z ludźmi zamożnymi, przyjaźni się z nimi, a samo bogactwo stanowi temat wielu Jego przypowieści. Podobnie jest w życiu Kościoła. Potrzebuje on środków materialnych dla swojego istnienia, działalności i często chodzi o wielkie środki, ale też nierzadko popada w pułapkę bogactwa materialnego, które skutecznie godzi w jego wiarygodność. Musimy być czujni w tych sprawach i ciągle poszukiwać właściwej drogi postępowania. Dzisiejsza liturgia słowa przynosi nam wiele cennych wskazówek.