loading

2020.11.09 – ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

Świątynia pełni niezwykle ważną rolę w życiu wspólnoty wierzących. Tak było już w czasach Starego Testamentu, tak jest również w życiu Kościoła. Świątynia to dom Boży, gdzie przebywa żywy Bóg w sposób sakramentalny. To również miejsce, gdzie spotyka się wspólnota, aby wspólnie przeżywać liturgię, wznosić modlitwy do Pana. W świątyni człowiek znajduje atmosferę sacrum, szczególny rodzaj ciszy, możliwość nawiązania osobistej relacji z Bogiem. Niektóre świątynie w sposób szczególny umiłował sobie Bóg, dla siebie, swojej Matki, swoich sług ogłoszonych świętymi. To wszystko jest faktem. A jednak, pomimo to, Bóg nieustannie dopomina się o żywą świątynię ludzkich serc, z żywych kamieni we wspólnocie Jego uczniów, w postawie każdego z nas. Taki jest wiodący motyw całej dzisiejszej liturgii.