loading

2020.11.11 – ŚW. MARCINA Z TOURS

Czytając antyfonę na wejście, spotykając się ze św. Marcinem w liturgicznym wspomnieniu jego postaci, możemy wejść w zadumę nad posługą kapłańską. Święty Marcin, biskup, jawi się wybitnym przedstawicielem stanu kapłańskiego i swoją postawą rzuca dodatkowe światło na kwestię jakości życia Chrystusowych kapłanów. Zadania kapłanów precyzyjnie ustalił sam Jezus w momencie powołania apostołów, których następcami są biskupi i kapłani: aby z Nim byli i aby mógł ich wysyłać na głoszenie nauki i aby mieli władzę wyrzucać demony (Mk 3, 14-15). Potem doszło jeszcze zadanie
sprawowania Eucharystii: czyńcie to na moją pamiątkę (Łk 22, 19). Święty Marcin uświadamia kapłanom Chrystusa jeszcze jedną ważną rzecz: ich obowiązkiem jest również okazywanie miłosierdzia potrzebującym, miłosierdzia w szerokim znaczeniu tego słowa.