loading

2020.11.12 – ŚW. JOZAFATA

Niektóre opracowania na temat życia św. Jozafata Kuncewicza zawierają stwierdzenie: „czasy były wtedy niespokojne”. Z pewnością XVII wiek do spokojnych nie należał. Bohaterski biskup poniósł straszliwą śmierć z rąk Białorusinów, narodu ze swej natury spolegliwego i biernie nastawionego do tego, co przynosi historia. Są jednak sytuacje, są wartości, kiedy może zmienić się obowiązujące dotychczas status quo. Dla tych samych wartości jedni potrafią z odwagą oddać życie, inni potrafią okrutnie zabijać. O tym przestrzegał Jezus. Osoba Jezusa Chrystusa, Jego nauka, Kościół to wartości, w jakich warto zakochać się aż po oddanie życia. O takie męstwo wiary dla nas modli się kapłan w kolekcie: wzbudź w swoim Kościele Ducha (…), abyśmy (…) nie wahali się oddać swojego życia za braci.

jest