loading

2020.11.13 – ŚWIĘTYCH BENEDYKTA , JANA, MATEUSZA , IZAAKA I KRYSTYNA

Kolejny dzień spotykamy się w liturgii z męczeństwem za wiarę i z tymi, których miłość do Chrystusa i przekonanie do Jego nauki przywiodły do heroicznego wyboru życia. Żyjemy w czasach, kiedy nikt nie wymaga od nas takiej ostatecznej decyzji. Naszym zadaniem jest zachowanie codziennej wierności Chrystusowi w sprawach zwykłych i małych, a to – wbrew pozorom – nie zawsze pozostaje łatwe do spełnienia. Spotkanie z męczennikami, wnikanie w historię ich życia, analizowanie ich postawy, z jednej strony może dawać energetyczny impuls w zmaganiach z ludzką słabością i bylejakością życia, ale z drugiej strony może również zawstydzać, ukazywać nagą realność przeżywanej wiary. I jedno, i drugie jest nam potrzebne. Musimy być jednak czujni, aby zawstydzenie się w wyniku tej konfrontacji nie przerodziło się w apatię i rezygnację.