loading

2020.11.14 – sobota 32 tygodnia zwykłego

Dzisiejsza liturgia ostatniego dnia tygodnia stanowi swoistą rekapitulację całego tygodnia. W modlitwach liturgicznych ponownie znajdujemy temat służby, tak wyraziście obecny w słowie Bożym ostatnich dni. Z ogromną radością na temat służby Panu wypowiada się psalmista. Dla niego człowiek w służbie Bogu to ktoś błogosławiony, czyli szczęśliwy. W dzisiejszej liturgii znajdujemy również odwołanie się do postaci świętych i męczeńskiej ofiary z miłości do Boga i bliźnich. Świętość jest powołaniem każdego wierzącego. Jego miłość do Boga i bliźnich powinna być zdolna do najwyższej ofiary. Wtedy jest autentyczna. Miłość jest prawdziwa albo jej nie ma. W pierwszym przypadku nie ma potrzeby zadawania pytania o gotowość ofiarowania życia. Druga ewentualność takie pytanie czyni daremnym, bezsensownym.

jest