loading

2020.11.15 – 33 NIEDZIELA ZWYKŁA

Gromadząc się na niedzielnej Mszy świętej, wypełniamy nasz chrześcijański obowiązek. Tak nas uformowano, tak mówi przykazanie kościelne. Nie kwestionując nauczania Kościoła, należy jednak uświadomić sobie, że przyjście w niedzielę do kościoła nie jest obowiązkiem, ale łaską, niezwykłym przywilejem. Dla człowieka autentycznie wierzącego sakramentalne, ale przecież żywe spotkanie z Panem, spotkanie z Nim we wspólnocie Kościoła jest ogromną radością. Tę prawdę wydobywa dziś modlitwa liturgiczna: Boże, spraw, abyśmy znajdowali radość w Twojej służbie (kolekta). Obowiązek ze swej natury jest uciążliwy, nakazany, ograniczający wolność człowieka, dlatego lepiej nie używać takich kategorii do spraw Bożych, duchowych, świętych. Mamy niezwykły przywilej spotykać się z naszym Panem na Mszy Świętej.