loading

2020.11.19 – czwartek 33 tygodnia zwykłego

Czwartek dla chrześcijanina kojarzy się z dniem, w którym Jezus ustanowił sakramenty Eucharystii i kapłaństwa. Owszem, chodzi najpierw o kapłaństwo urzędowe, hierarchiczne, mające zdolność sukcesji aż do końca czasów, ale paralelnie i w ścisłej relacji z nim istnieje też kapłaństwo powszechne wszystkich ochrzczonych. Zwraca na to uwagę refren dzisiejszego psalmu responsoryjnego: Tyś nas uczynił kapłanami Boga. Słowa te nie odnoszą się tylko do tych, którzy stoją przy ołtarzu w ornacie, ale do wszystkich otaczających ołtarz. Wszyscy uczestnicy liturgii znajdują się przy ołtarzu i wszyscy uczestniczą w składaniu Bogu ofiary. Wszyscy jesteśmy świadkami powtarzającej się na ołtarzu zbawczej ofiary Chrystusa za zbawienie świata. Wreszcie wszyscy siebie i swoje życie składamy Bogu na ołtarzu wraz z ofiarą Chrystusa.