loading

2020.11.22 – JEZUSA CHRYSTUSA , KRÓLA WSZECHŚWIATA

Wielka mądrość liturgii Kościoła wyraża się – między innymi – w tym, że na koniec roku liturgicznego oddajemy cześć Jezusowi w tajemnicy Jego królowania nad całym wszechświatem. W ostatnią niedzielę roku kościelnego wspólnota wierzących zebrana na liturgii może oddać szczególną cześć swojemu Panu i Królowi. Uroczystość ta doskonale podsumowuje treść całego roku liturgicznego. Temu Chrystusowi, któremu kłanialiśmy się w tajemnicy Jego narodzenia, z którym rozważaliśmy znaczenie chrztu, a następnie razem z Nim przez 40 dni walczyliśmy z pokusami celem nawrócenia się. Temu Chrystusowi, którego tajemnice paschalne przeżywaliśmy z wielkim przejęciem i którego Bóstwo głosiliśmy światu, idąc w procesji po ulicach miast i wiosek, Temu Chrystusowi oddajemy dziś cześć jako
naszemu Królowi.