loading

2020.11.23 – poniedziałek 34 tygodnia zwykłego

Dzisiejsza liturgia przynosi swoje treści, niemniej jednak pozostajemy ciągle w atmosferze oddziaływania wczorajszej uroczystości. Jezus Chrystus, Pan i Król Wszechświata, inspiruje nas do kontemplacji, która powinna przekraczać granice jednodniowej celebracji i zadomowić się w naszych sercach na cały rok, na całe życie. Jego królowanie jest prawdą kluczową dla naszej wiary. Poniekąd uświadamia nam to również treść dzisiejszych tekstów liturgicznych. Psalm responsoryjny odwołuje się do potęgi i panowania Boga: Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat cały i jego mieszkańcy. Chociaż te słowa odnoszą się do Boga Stwórcy, to jednak sam Jezus zapewnia nas, że kto nie czci Syna, ten nie czci także Ojca (J 5, 23), a na innym miejscu: Ja i Ojciec jesteśmy jedno (J 10, 30).

jest