loading

2020.11.25 – środa 34 tygodnia zwykłego

Czytana dziś antyfona na komunię przywołuje ostatnie słowa Jezusa przed Jego Wniebowstąpieniem, które przekazał nam ewangelista Mateusz: Oto ja jestem z wami, przez wszystkie dni aż do skończenia świata (Mt 28, 20). Jest to zapewnienie kluczowe dla uczniów Jezusa, stymulujące misję głoszenia Ewangelii wszystkim narodom. W jeden z ostatnich dni kończącego się roku kościelnego warto zwrócić uwagę na treść tej wypowiedzi naszego Pana. Wierzymy, że Jezus, nasz Mistrz nie zostawi nas nigdy, dlatego z ufnością możemy kroczyć naprzód, ale należy również obejrzeć się za siebie
i szczerze sobie powiedzieć: Jezus, mój Pan nigdy nie zostawił mnie w tym kończącym się roku liturgicznym, w ogóle nigdy nie zostawił mnie w całym moim życiu. On jest zawsze absolutnie wierny.

jest