loading

2020.11.26 – czwartek 34 tygodnia zwykłego

Jeżeli każde przeżywanie Eucharystii wiąże nasze myśli z tym szczególnym wieczorem, kiedy Jezus zostawił ludziom największy dar, Siebie, to tym bardziej liturgia czwartkowa budzi nasze skojarzenia z Wieczernikiem i ożywia pragnienie jeszcze lepszego niż zazwyczaj przeżywania Mszy Świętej. Modląc się refrenem psalmu responsoryjnego: Błogosławieni wezwani na ucztę, jeszcze mocniej i głębiej uświadamiamy sobie swoje wybranie, niezwykły przywilej. Patrzymy na Ciało, na Krew Jezusa, dotykamy naszego Pana, spożywamy Jego Ciało i pijemy Jego Krew pod postacią sakramentalnych znaków. Jesteśmy błogosławieni, to znaczy szczęśliwi. Prośmy naszego Pana, aby nie pozwolił nam przyzwyczaić się do wielkich misteriów, aby nie stały się one dla nas rutynowym punktem każdego dnia czy każdej niedzieli.