loading

2020.11.30 – ŚWIĘTEGO ANDRZEJA

Na początku tegorocznego adwentowego pielgrzymowania spotykamy się ze św. Andrzejem Apostołem. To dla nas znak czasu i wielka łaska. Etymologicznie Andrzej znaczy mężny. O męstwie Apostoła Andrzeja
świadczy przede wszystkim męczeńska śmierć poniesiona dla Chrystusa. Wcześniej to męstwo dojrzewało w skrytości. Chociaż był jednym z pierwszych uczniów Jezusa, to jednak nigdy to pierwszeństwo nie było eksponowane. Przeważnie występuje w cieniu, na drugim planie, formując swoją apostolską postawę w szkole Jezusa Mistrza. Święty Andrzej uczy nas być jednoznacznymi w życiu, wiernymi Jezusowi aż po gotowość poniesienia śmierci w Jego sprawie, ale bez najmniejszego objawu szukania siebie, bez autoreklamy. Mamy iść skromnie i wiernie właściwą drogą życia, bez angażowania się w kolekcjonowanie trofeów. Prawdziwa nagroda czeka na nas na końcu drogi.

jest