loading

2020.12.01 – Wtorek 1 tygodnia Adwentu

Adwent jest oczekiwaniem na przyjście Pana i doświadczeniem tego przyjścia. On wprowadza w nasze życie światło tam, gdzie zapanowała ciemność grzechu czy problemów, oraz nadzieję tam, gdzie różne doświadczenia życia prowadzą nas do rozpaczy. Jego łaska staje się dla nas konkretną pomocą w tych zmaganiach, chroni nas przed powrotem do grzechu i uzdalnia do mądrego życia, ukierunkowanego na wieczność. To wszystko kryje się za prorockim obrazem pokoju mesjańskiego, kiedy wilk zamieszka wraz z barankiem. Wymienione w proroctwie zwierzęta ułożone są w pary: zwierzę domowe wraz z dzikim, aby pokazać, że wszystkie stworzenia pojednają się ze sobą. Wraz z przyjściem Pana nastanie nowy raj, gdyż nastąpi pojednanie nawet pomiędzy potomstwem człowieka a potomstwem węża (por. Rdz 3, 15).