loading

2020.12.02 – Środa 1 tygodnia Adwentu

Modlitwy mszalne i liturgia słowa dzisiejszego dnia krążą wokół tematu uczty, zarówno tej, którą celebrujemy, sprawując Eucharystię, jak i tej oczekiwanej– uczty życia wiecznego. Między jedną a drugą istnieje ścisły związek: nie ma dwóch różnych liturgii, ziemskiej i niebieskiej. Jest jedna liturgia, którą sprawuje Jezus Chrystus, zasiadając po prawicy Ojca w niebie, a w której my uczestniczymy przez pośrednictwo sakramentalnych znaków. Eucharystia jest już zadatkiem wiecznej uczty, jest świętym posiłkiem, podczas którego Bóg w swojej łaskawości i hojności karmi nas najdroższym Ciałem i Krwią swojego Syna, jednoczy nasz Nim i między nami, zawiera z nami przymierze, przebaczając nam grzechy i stopniowo przemienia nas, abyśmy mogli żyć wiecznie: Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne.

jest