loading

2020.12.04 – Piątek 1 tygodnia Adwentu

Dzisiejsza kolekta jest jedną z charakterystycznych modlitw adwentowych zaczynających się od wołania inspirowanego Psalmem 80: Excita, Domine, potentiam tuam et veni – Wzbudź swą potęgę, Panie, i przyjdź. Jest ona o tyle ciekawa, że odchodzi od tradycyjnego schematu modlitw rzymskich zaczynających się od inwokacji: „Boże” czy „Wszechmogący Boże”. Człowiek uciśniony, doświadczony cierpieniem nie zwraca uwagi na schematy, ale woła z głębi serca. Wie, że sam nic nie może już zrobić, że zależy całkowicie od Boga i Jego działania. Tak, jak Ci dwaj niewidomi z Ewangelii, którzy całą swoją nadzieję złożyli w Jezusie, wołając: Ulituj się nad nami.

jest