loading

2020.12.05 – Sobota 1 tygodnia Adwentu

Spotykając się dzisiaj z obliczem Chrystusa, rozpoznamy w Nim lekarza, nauczyciela, rolnika, pasterza i wybawcę. W Chrystusie te wszystkie określenia nie odnoszą się do ról, które odgrywa, ani funkcji, które pełni. To nie Jego zawód, który wykonuje 8 godzin dziennie. On jest lekarzem, który leczy swoim słowem, wtedy, kiedy naucza. Jest pasterzem, który prowadzi swoje owce do wolności, kiedy wpadną w pułapkę. Jest lekarzem, który wybawia z każdej choroby, i nauczycielem, który niczym rolnik zasiewa słowo w naszych sercach, aby przyniosło obfity plon. Aby odkryć osobę Jezusa, trzeba doświadczać każdego z tych wymiarów Jego osoby.