loading

2020.12.10 – czwartek 2 tygodnia Adwentu

Nie po raz pierwszy w trakcie Adwentu liturgia otwiera przed nami drogę prowadzącą do nieba. Chrystus Pan przychodzi do nas od Ojca, aby nas wyrwać z niewoli grzechu i zła i zaprowadzić ze sobą z powrotem do nieba. On jest kluczem, który otwiera niebiańskie bramy, On jest przewodnikiem na drodze, która tam prowadzi, On jest – jeśli możemy użyć takiego wyrażenia – naszym lekarzem i masażystą, który nas wzmacnia, kiedy tracimy siły na tej drodze. On sam też jest pokarmem, który nas podtrzymuje w drodze do nieba.