loading

2020.12.11 – piątek 2 tygodnia Adwentu

Jednym z darów Ducha Świętego jest dar mądrości. Wysuwa się on dziś w liturgii na pierwszy plan jako dar, który możemy przyjąć od Boga przychodzącego do nas ze słowem pouczenia. Mądrość jest nam potrzebna do tego, aby traktować z należytą powagą Boże przykazania dane nam na drodze do osiągnięcia szczęścia. Bez mądrości nie potrafimy właściwie oceniać dóbr doczesnych, zawężamy cały horyzont tylko do doczesności. Mądrość jest nam potrzebna do właściwego widzenia siebie i innych ludzi, patrząc oczami Boga i oceniając według Jego kryteriów. Prośmy dzisiaj o to, aby obficie został nam udzielony ten dar Ducha, którym jest mądrość.