loading

2020.12.12 – sobota 2 tygodnia Adwentu

Liturgia dzisiejszego dnia stawia przed nami dwóch Eliaszów: tego starotestamentalnego oraz Jana Chrzciciela, nowego Eliasza, który miał przyjść, aby zapowiedzieć nadejście Mesjasza i przygotować ludzkie serca do przyjęcia Go, kiedy nadejdzie. Jeden i drugi przemawia z mocą prawdy – ich słowa są jak ogień, który wszystko może wypalić. Poddajmy się działaniu tego ognia, którym jest słowo Boże i moc Ducha Świętego, aby w naszych sercach zajaśniała światłość Chrystusa, rozpraszając mroki grzechu.