loading

2020.12.13 – 3 NIEDZIELA ADWENTU

Trzecia niedziela Adwentu tradycyjnie jest nazywana niedzielą radości (gaudete), ze względu na antyfonę na wejście rozpoczynającą się od wezwania: Radujcie się zawsze w Panu. Ale nie tylko ta antyfona mówi dzisiaj o radości. Zarówno w kolekcie modlimy się o radość świętowania misterium naszego zbawienia, jak i w czytaniach odkrywamy powody do głębokiej i prawdziwej radości – łącznie z psalmem responsoryjnym zaczerpniętym z hymnu Maryi Magnificat. Powód do radości jest jeden: Pan jest blisko! Tak blisko, że pragnie zamieszkać w moim sercu, że pragnie się ze mną zjednoczyć. Dlatego możemy z Maryją wyśpiewywać: Raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

jest