loading

2020.12.16 – środa 3 tygodnia Adwentu

Zwyczajowo mówi się o dwóch częściach Adwentu, gdzie pierwsza część, trwająca do 16 grudnia jest przygotowaniem na powtórne przyjście Pana, natomiast druga – rozpoczynająca się 17 grudnia – jest czasem bezpośredniego przygotowania na święta Bożego Narodzenia. Choć oczywiście odnajdziemy pewne akcenty w tych dwóch częściach Adwentu, dzisiejsza euchologia pokazuje nam, że nie można ich przeciwstawiać sobie na sposób fundamentalistyczny. Zarówno kolekta, jak i modlitwa po komunii wprost są prośbą o dobre przygotowanie do zbliżających się świąt. Widzimy zatem, że cały Adwent jest przygotowaniem na przyjście Pana: to w święta Narodzin Jezusa i to na końcu czasów.