loading

2020.12.17 – czwartek przed Narodzeniem Pańskim

Dzień 17 grudnia formalnie rozpoczyna drugą część Adwentu, czas bezpośredniego przygotowania na Boże Narodzenie. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów liturgii tych dni do Bożego Narodzenia są tzw. antyfony O. Odnajdujemy je przed pieśnią Maryi w nieszporach, ale również, choć w skróconej wersji i z małym przestawieniem kolejności, w czasie Eucharystii, gdzie występują w ramach śpiewu przed Ewangelią. „Antyfony O” bez wątpienia są dziełem literackim, muzycznym, a nade wszystko teologicznym, utkanym z Pisma Świętego, gdyż każda z antyfon rozpoczyna się od wezwania
do Jezusa przy użyciu jednego z mesjańskich tytułów zaczerpniętych ze Starego Testamentu. Te antyfony są chyba najbardziej intensywnym wołaniem Kościoła o przyjście Pana.