loading

2020.12.18 – piątek przed Narodzeniem Pańskim

W modlitwie nad darami będziemy prosić o to, aby ofiara, którą składamy, uczyniła nas miłymi Bogu. Oczywiście ofiara Jezusa Chrystusa, sama w sobie, zawsze jest miła Bogu i przez Niego przyjęta. Liturgia podkreśla jednak, że w tej ofierze są również zawarci ludzie ją ofiarowujący, tak jak w kielichu z winem jest również obecna dolana do niego odrobina wody. Wraz z ofiarowującymi jest w tej ofierze obecna ich dyspozycja, która może być bardzo różna. Dlatego prosimy Pana, aby między składaną ofiarą a naszym życiem była koherencja, abyśmy w ten sposób, my, którzy składamy ofiarę, stali się Bogu mili tak, jak Bóg ma upodobanie w swoim Synu.

jest