loading

2020.12.20 – 4 NIEDZIELA ADWENTU

Liturgia prowadzi nas dzisiaj do Nazaretu, gdzie będziemy kontemplować misterium wcielenia Bożego Syna, który począł się w łonie Maryi mocą Ducha Świętego. Modlitwa nad darami sugeruje nam jednak, że nie tyle mamy być biernymi widzami tej sceny zwiastowania, ile tak, jak Duch Święty przeniknął wtedy Maryję, tak teraz zstąpi na dary chleba i wina, aby je przemienić. Ciekawe, że w epiklezie Drugiej modlitwy eucharystycznej kapłan wypowiada słowa: Spiritus tui rore sanctifica – „uświęć (je) rosą Twojego Ducha” (polski oficjalny przekład niestety nie oddaje tej symboliki rosy, gdyż tłumaczy mocą Twojego Ducha). Moc Ducha Świętego w Eucharystii jest jak rosa o poranku, która wlewa życie w to, co obumiera. Rosą z niebios – podpowiada antyfona na wejście – jest też Jezus Chrystus, na którego narodziny czekamy.