loading

2020.12.21 – poniedziałek przed Narodzeniem Pańskim

Aż dwukrotnie liturgia ukazuje nam dzisiaj Jezusa jako Emmanuela. Zarówno antyfona na wejście, jak i aklamacja przed Ewangelią nazywa Jezusa tytułem mesjańskim, który nie tylko został zapowiedziany w Starym Testamencie przez proroka Izajasza (Iz 7, 14), ale został wypowiedziany przy zwiastowaniu przez Archanioła Gabriela (Mt 1, 22-23). Tytuł ten stał się wręcz imieniem własnym naszego Pana: Emmanuel – Bóg z nami. Kryje się w nim streszczenie całego Adwentu, który nie tylko jest oczekiwaniem na przyjście Pana, ale i rozpoznawaniem Jego wielorakiej obecności w Kościele.