loading

2020.12.22 – wtorek przed Narodzeniem Pańskim

Wszystkie modlitwy tworzące dzisiejszy formularz mszalny nawiązują do tematu przygotowania się na przyjście Pana przez oczyszczenie z grzechu. Do tej myśli nawiązuje również dzisiejszy śpiew przed Ewangelią, który przywołuje opis stworzenia człowieka z Księgi Rodzaju. Czytamy tam, że człowiek został ulepiony z prochu ziemi. Proch to nie cała prawda o nas. Został w nas również tchnięty Boży duch, Boski pierwiastek, który sprawia, że jesteśmy podobni do Boga i na Jego obraz, że tęskni za Nim nasza dusza. Prochem jesteśmy wtedy, kiedy grzeszymy, kiedy odcinamy się od źródła naszego życia. Dlatego wołamy: „przyjdź!” i objaw nam prawdę o nas samych. Pokaż nam, Jezu, co to znaczy być naprawdę człowiekiem.