loading

2020.12.25 – NARODZENIE PAŃSKIE – MSZA W DZIEŃ

Trzecią Mszę Bożego Narodzenia sprawował papież po dotarciu z bazyliki św. Anastazji do bazyliki św. Piotra na Watykanie. Odbywało się to przed południem i Msza ta została nazwana Mszą w dzień. Tę Mszę w ciągu dnia poświadczają najstarsze źródła liturgii rzymskiej. Myślą przewodnią trzeciej Mszy sprawowanej w ciągu dnia są odwieczne narodziny Syna z Ojca, te, o których mówi Credo: wierzę w Jezusa Chrystusa Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony,
współistotny Ojcu
. Dlatego też w tej Mszy usłyszymy Prolog Ewangelii według św. Jana, który wyraża prawdę o odwiecznym Słowie Ojca, które weszło w naszą historię i zamieszkało między nami.