loading

2020.12.27 – ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

Jan Paweł II wielokrotnie przypominał w swoim nauczaniu o tym, że tajemnicy rodzinności najpełniej możemy się uczyć od samego Boga w Trójcy: „Powiedziano w piękny i zarazem głęboki sposób, że Bóg w głębi swej tajemnicy nie jest samotnością, ale rodziną, bo ma w sobie ojcostwo, synostwo i to, co stanowi istotę rodziny, czyli miłość”. Odbiciem tej trynitarnej miłości w świecie jest Święta Rodzina, w której możemy odkrywać bezinteresowną, skoncentrowaną tylko na dobru dziecka, miłość rodziców do swojego Syna, Jezusa i Jego pokorną miłość względem swoich ziemskich opiekunów i wychowawców. Liturgia dzisiaj rozszerza jeszcze tę perspektywę i wskazuje na to, że nasze rodziny mogą naśladować Świętą Rodzinę w jej cnotach, aby stać się obrazem rodziny, którą jest sam Bóg.

jest