loading

2020.12.28 – ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW

Czy można zostać męczennikiem, nie wiedząc o tym? Dzisiejsze święto Młodzianków, czyli chłopców zabitych na rozkaz króla Heroda, pokazuje nam, że tak. Kolekta dzisiejszej Mszy wyjaśnia, że obwieścili chwałę Boga nie słowami, lecz śmiercią. Antyfony na wejście i na komunię zestawiają ze sobą dziecięcą niewinność z nieskazitelnością baranka paschalnego. Przez to, że zostały zabite za Chrystusa, mają udział w triumfie Chrystusa, prawdziwego Baranka, który przelał krew, aby nas wyzwolić z niewoli grzechu i śmierci.