loading

2020.12.30 – środa, szósty dzień oktawy Narodzenia Pańskiego

Dziś szczególną uwagę warto zwrócić na antyfonę na wejście, która łączy słowa z Księgi Mądrości z tajemnicą Wcielenia. Starotestamentalny fragment mówi o głębokim milczeniu i o pełni ciemności, która ma towarzyszyć zstąpieniu Słowa na ziemię. To ważne obrazy, które nie muszą być oczywiste w naszym doświadczeniu świąt Bożego Narodzenia. Często święta kojarzą się nam raczej z radosnym gwarem rozmów i śpiewem kolęd oraz światłem ozdób choinkowych i świec na stole. Piękna kolęda Wśród nocnej ciszy nie każdemu kojarzy się z nocą i ciszą, o której mówi dziś fragment z Księgi
Mądrości. Tymczasem antyfona pokazuje, że tajemnica Wcielenia to tajemnica kenozy Słowa, które zstępuje z królewskiego tronu, by wejść w największą ciemność i ciszę ludzkiej egzystencji. Księga Mądrości mówi, że tajemnica Wcielenia nie jest lukrowana, ale jest bardzo egzystencjalna.