loading

2021.01.01 -ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

Dzisiejszy dzień niesie nam to co nowe. Nowy rok, nowa Ewa – Maryja, nowe spojrzenie na Boga – źródło wszelkiego błogosławieństwa. Przeżywając święto Bożej Rodzicielki, widzimy wierność Boga, Jego troskę o człowieka i zbawienie go. Maryja, przyjmując Boże zaproszenie do bycia Matką Jezusa, uczy nas swoim przykładem zaufania Bogu, który jest „źródłem wszelkiego dobra”, oraz współpracy z Nim w dziele zbawienia. Potrzeba nam dziś na nowo zaczerpnąć ze źródła Bożej miłości i tak jak Maryja uwierzyć w miłość Boga do nas. Ta miłość wprowadza nas w zdumienie i prowadzi do uwielbienia Boga – Ojca, który nie tylko w Jezusie czyni nas swoimi dziećmi, ale daje nam również Maryję za Matkę.