loading

2021.01.02 – ŚWIĘTYCH BAZYLEGO WIELKIEGO I GRZEGORZA Z NAZJANZU

Warunkiem pokochania jest poznanie. Bóg zna nas po imieniu i zaprasza do tego, abyśmy nie tylko znali Go z imienia, ale także po imieniu. Przykład poznania i pokochania Boga dostrzegamy w życiorysach świętych, których dziś wspominamy. Święty Bazyli Wielki mawiał: „Pośród wszystkich cnót na pierwszym miejscu jest pokora, która jest matką każdej cnoty i która przynosi wiele dobra”. Bez pokory nie ma możliwości poznania Boga. Najlepszym nauczycielem pokory jest dla nas sam Jezus, który, jak powiedział św. Grzegorz z Nazjanzu, „przyjął ludzką naturę, stał się ubogim dla podźwignięcia upadłego stworzenia, dla przywrócenia swemu obrazowi pierwotnego piękna”. Wpatrując się w piękno stwórcy i Jego pokorę, chciejmy się upodabniać do Niego, aby być Jego jak najwierniejszym obrazem.

jest