loading

2021.01.05 – wtorek przed Objawieniem Pańskim

Wszystko, co ofiarujemy Bogu, tak naprawdę otrzymaliśmy od Niego. Kiedy jednak ofiarujemy samych siebie, On nas przemienia i dokonuje się wówczas „święta wymiana”, w której Jezus to, co słabe i niedoskonałe, włącza w swoją ofiarę i uświęca. Pozwalając więc prowadzić się Chrystusowi, pozwalamy mu umacniać naszą wiarę i mamy pewność, że podążamy drogą miłości. Chrystus właśnie po to przyszedł na świat, aby nam pokazać, że zawsze nas szuka i nigdy z nas nie rezygnuje. Pobudza nasze serca do tego, byśmy Go szukali, bo właśnie w tych poszukiwaniach zostajemy przez Niego
znalezieni jak Filip i Natanael z dzisiejszej Ewangelii.